• 2682060683
  • fotiskotsiarinis2@gmail.com

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει την εκπόνηση στατικών μελετών με συνέπεια και στις καλύτερες δυνατές τιμές λαμβάνοντας υπόψιν ότι: Η στατική Μελέτη ενός κτηρίου είναι το άλφα και το ωμέγα της ασφαλόυς διαβίωσης των κατοικιών , έναντι φυσικών καταστροφών όπως π.χ. ο σεισμός. Ειδικά σε σειγμογενείς περιοχές όπως είναι η περιοχή της Πρέβεζας η αντισεισμική θωράκιση κρίνετε απαραίτητη , η οποία επιτυγχάνεται από τις στατικές μελέτες που εκπληρώνουν όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας των αντισεισμικών κανονισμών. Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει την έκδοση μιας πλήρους στατικής μελέτης , που ακολουθεί όλους τους σύγχρονους κανονισμούς (ΕΚΩΣ – ΕΑΚ , Eurocodes , ΚΑΝ.ΕΠΕ)

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε την έκδοση στατικής μελέτης για:

  • Κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος
  • Μεταλλικές κατασκευές
  • Σύμμικτες κατασκευές
  • Ξύλινες κατασκευές
  • Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία

Από το γραφείο μας , θα παραλάβετε πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει τη μελέτη εφαρμογής του φέροντος οργανισμού. Τέλος αναλαμβάνουμε την επίβλεψη κατά τη διάρκεια της κατασκευής για την ορθή εφαρμογή της μελέτης.

 

 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μελέτη πυροπροστασίας απαιτείται:

  • Κατά την έκδοση οικοδοµικής άδειας Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται υποβολή µελέτης παθητικής πυροπροστασίας στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδοµία) και επιπλέον στις περιπτώσεις όπου απαιτούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία µόνιµα συστήµατα πυροπροστασίας τότε συντάσσεται και µελέτηενεργητικής πυροπροστασίας. Στις περιπτώσεις αυτές οι μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας παραπέµπονται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία όπου ελέγχονται από την άποψη της ενεργητικής πυροπροστασίας και αφού θεωρούνται επιστρέφουν στην Πολεοδοµία.
  • Σε περίπτωση έκδοσης άδειας λειτουργίας, όπου απαιτείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας Η ισχύουσα νοµοθεσία σε πολλές περιπτώσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προβλέπει την απαίτηση έκδοσης πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Το πιστοποιητικό πυροπροστασίας εκδίδεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Όλα τα κτίρια, ανεξαρτήτως της χρήσης τους, διακρίνονται από άποψη πυροπροστασίας σε υφιστάµενα και νέα. Οριακό σηµείο για τη διάκρισή τους αυτή, Θεωρείται η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Π.∆. 71/1988 (Α' 32) "Κανονισµός Πυροπροστασίας Κτιρίων". Ως Υφιστάµενα κτίρια Θεωρούνται εκείνα που η οικοδοµική τους άδεια εκδόθηκε πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του προαναφερόµενου Προεδρικού ∆/τος, ενώ ως νέα θεωρούνται εκείνα τα κτίρια που η οικοδοµική τους άδεια εκδόθηκε µετά την έναρξη ισχύος του Π.∆. 71/1988.

Επίσης η πυροπροστασία των κτιρίων χωρίζεται σε δύο επιµέρους τοµείς:

  • στην παθητική πυροπροστασία
  • στην ενεργητική πυροπροστασία

Με τον όρο παθητική πυροπροστασία εννοούµε το σύνολο των µέτρων εκείνων που έχουν παρθεί µε την κατασκευή του κτιρίου και εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή του κοινού από το κτίριο σε περίπτωση συµβάντος, καθώς και την αποφυγή µετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια.

Με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούµε τα µέσα πυροπροστασίας που πρέπει να εγκαθίστανται σε ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση µιας πυρκαγιάς ή στην άµεση αντιµετώπισή της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη.